Ensafh (02-2019)

6,85

In deze editie

Yn”e draf syn krêft betwinge kin en mei / Weagjende moannen in mytysk wêzen wurdt / Oan de fertroude hân fan syn foarbringer (ut ‘swarte gloed’ fan marye Roorda)

Over het magazine Ensafh

Frysk literer tydskrift <Fries literair tijdschrift>Ensafh is in Frysk literêr ynternettydskrift. Om ‘e fjirtjin dagen ferskynt in nije ôflevering. Op ensafh-ôfleveringen binne gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en fraachpetearen te lêzen. Mar dat net allinne, nêst de ôfleveringen binne der noch in tal rubriken op te finen (teleks, aginda, meidielings, blogfragminten, poadium en kommentaar) mei literêr nijs, mei literêre en dêr mei ferbânhâldende nijsgjirrichheden, mei diskusje en mieningsfoarming. ensafh hat de ambysje om in digitaal literatuerplein te wêzen.

Artikelnummer: 16742 Categorieën: , Tag:
Winkelwagen
Scroll naar top